Sculptură

BOCSKAY VINCE

SOVATA
  Kolozsvárt a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola (1968–74) végezte képzőművészeti tanulmányait. Mesterei: Kós András, Korondi Jenő, Lövith Egon és Virgil Fulcea voltak. Diplomája kézhezvétele után visszament szülővárosába rajzot tanítani. A Marosvásárhelyi Műhely tagja lett 1976 és 1981 közt, a parajdi alkotótáborban, az egykori sóbányában nagyméretű domborműveket faragott.

1977 óta kiállító művész, először Székelyudvarhelyen mutatta be kisplasztikáit, majd 1978-ban Marosvásárhelyen. Az 1990-es évek elején Nyíregyházán, Budapesten is szerepeltek munkái. 1996 októberében a Barabás Miklós Céh által rendezett képzőművészeti kiállításon vett részt Kolozsvárt a Bethlen Kata Diakóniai Központban. 2006-ban az Marosvásárhelyen a Bernády Házban az 1956-os forradalom tiszteletére rendezett képzőművészeti kiállításon szerepelt 3 méter magas Márton Áron szobrának kicsinyített másolatával. 1990 óta terrakottában készült szobraival foglalkoztatott köztéri szobrásszá vált Erdélyben, s Magyarországon is. Köztéri portrészobrait gondos mintázás és az úgynevezett "groteszk realizmus" jellemzi. Megalkotta Petőfi Sándor (1992) és Nicolae Bǎlcescu (1992) szobrát Szovátának. Petőfi Sándor mellszobrának egy hasonmás példányát 1993-ban Százhalombattán is felállították. Remekbe sikerült Mikes Kelemen portrészobra, amelyet már 1990-ben megalkotott, de majd csak 1996-ban került sor Zágonban való felállítására. Egész alakos Mikó Imre szobrát Sepsiszentgyörgyön állították fel 1998-ban. Legtalálóbb talán Márton Áron püspök egész alakos szobra, amelyet 2009-ben állítottak fel Kolozsvárt. Saját szülővárosa számára is állítottak fel egy szerényebb Márton Áron szobrot ugyancsak Bocskai Vince tervei szerint 2008-ban. Sütő András portrészobra Sopronban (2011) szintén karakteres alkotás.

A rendszerváltást követő két évtized a szobrok időszaka lett Erdélyben, ebbe az alkotó folyamatba kapcsolódott be Bocskai Vince. Említett nevezetes szobrai mellett megalkotta az I. és a II. világháború és a kommunista diktatúra áldozatainak emlékművét Szovátának, Székelyudvarhelynek, az emlékműveket mindkét helyen 1996-ban állították fel. A kézdivásárhelyiek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, az I. és a II. világháború hősi halottainak állítottak emlékművet 2002. szeptember 13-án, 253 név került fel a Bocskai Vince alkotta emlékmű márványtalapzatára.

Báró altorjai Apor Vilmos vértanú püspök szobra Gyulán lett felállítva 1998-ban. Nagyváradnak millenniumi oszlopot készített, 2000 augusztusban állították fel. Bocskai Vince Bod Péterről készített mellszobrát Felsőcsernátonban, Bod Péter szülőhelyén leplezték le 2001. augusztus 4-én.N.Szováta, 1949.

rodalom

BORGHIDA I.: ~ szobrászata, Folyam, 1990/2.

Vizualitás a 21. században, Korunk, 2002/8.

LAKATOS I.: A kisplasztikáktól a köztéri szobrokig. Beszélgetés ~ szobrászművésszel, Erdélyi Napló, 2002. okt. 15.

TAKÁCS G.: Márton Áron - a Szent Mihály-templom fenyőfáinak árnyékában. Látogatás ~ szobrászművész szovátai műtermében, Transsylvania-Erdélyi Tájékoztató, 2006/4.

KOZMA M.: ~ [bev. tan. Nagy Miklós Kund], Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2008.

Kisplasztikák és emlékművek. ~ munkái, Hungaricum, 2008/4.

Egyéni kiállítások

Egyéni kiállítások
1990 • Nyíregyháza • Budapest • Bartók Galéria, Budapest

Válogatott csoportos kiállítások

Válogatott csoportos kiállítások
Médium II., Sepsziszentgyörgy

1995 • Marosvásárhelyi Tárlat, Vármegye Galéria, Budapest

1996 • Barabás Miklós Céh kiállítása, Bethlen Kata Diakóniai Központ, Kolozsvár

1999 • Barabás Miklós Céh Országos Kiállítása, Kolozsvár

2006 • 1956-os emlékkiállítás, Bernády Ház, Marosvásárhely.


 

Log in

create an account