Artă decorativă

BUCUR MANA

  • Secţia: Artă decorativă

TÎRGU MUREŞ

Visual artist, ceramist
born 1951 in Sfântu Gheorghe, Romania


RO

 Desenele, schițele premergătoare lucrărilor Manei Bucur, trădează afinitatea pentru sculptură şi pentru un delicat grafism, pe care-l regăsim condus cu abilitate în semnele caligrafiate pe unele dintre obiectele de porțelan – regal al ceramicii –, dând un aer de eleganță.
„De ce creez obiecte ceramice? Îmi place desigur să şi desenez, să pictez, să sculptez – iar în final să văd cum prin foc se transformă totul, ca o magie. Pentru mine a fost o decizie timpurie să fac ceramică, iar acum îmi dau seama din ce în ce mai mult că am făcut o alegere bună.
Există foarte multe modalități de expresie în variate materiale cum ar fi argila, gresia, faianța, porțelanul. Chiar dacă ele sunt asociate mai degrabă cu zona decorativă, aceste materiale pot reda foarte subtil expresii ale unor stări, obsesii, idei la fel de bine ca orice material folosit în alte sfere artistice.

Ca orice artist, mă preocupă teme majore și minore deopotrivă. Eu le numesc obsesii și pot să spun că am două astfel de obsesii. Una dintre ele ar fi ideea majoră a dualității vieții.
Dualitățile ne urmăresc pe tot parcursul vieţii : benefic/malefic, angelic/demonic, bine/rău, pacific/belicos, adevăr/minciună ca să enumăr doar cîteva dintre ele. Cealaltă obsesie a mea, care-şi are originile chiar în copilărie, este legată de ideea de cub sau a enigmaticei cutii închise, generatoare de mister și dorința de descoperire. Cutia poate fi o surpriză plăcută sau cât se poate de neplăcută.....Momentul “prima vista” al unei cutii sau al unui ambalaj este plin de mister/surpriză. Acesta este momentul pe care vreau să-l imortalizez de fapt în lucrările mele. Deschiderea cutiei topește mirajul, indiferent dacă ceea ce găsești înăuntru este bun sau rău....Un titlu precum « Capcane » este o direcționare pentru decriptarea a ceea ce vreau să exprim. Iată un exemplu:
FORMĂ ÎN TRANSFORMARE 1,2  Coaja, capcana materială a formei, tinde să se spargă, vizibil în zonele de crăpături...este stop/momentul evadării înlăuntrului.”

Mana Bucur


EN

The drawings, the sketches preceding Mana's works, betray the affinity for sculpture and for a delicate graphism, which we find led skillfully in the calligraphy signs on some of the porcelain objects - the royal ceramics -, giving an air of elegance.

“Why do I create ceramic objects? I like to draw, paint, sculpt - and finally see how everything turns through fire in magic. For me, it was an early decision to make ceramics, and now I realize more and more that I made a good choice.
There are many ways of expression in various materials such as clay, sandstone, faience, porcelain. Even if they are associated with the decorative area, these materials can reproduce very subtle expressions of states, obsessions, ideas as well as any material used in other artistic spheres.
Like any artist, I'm concerned about major and minor issues alike. I call them obsessions, and I can say I have two such obsessions. One of them would be the major idea of ​​the duality of life. Dualities follow us all the time: beneficial vs evil, angelic vs. demonic, good vs bad, pacifism vs. war, truth vs lie to list just a few of them. My other obsession, which has its origins even in childhood, is related to the idea of ​​cubes or enigmatic closed boxes, creating mystery and desire for discovery. The box may be a pleasant surprise or as unpleasant ..... The moment "first vista" of a box or a pack is full of mystery/surprise. This is the moment I want to actually immortalize in my works. Opening the box melts the mirage, even if what you find inside is good or bad... A title like "Traps" is a target for decrypting what I want to say. For example:
TRASFORMATION 1,2”

Mana Bucur


GALLERY

https://www.galateeagallery.com/mana-bucur-en.html

INTERVIEW

https://www.youtube.com/watch?v=YxXl34zVoag
EDUCATION

The Academy of Fine Arts ”Ion Andreescu” , Cluj-Napoca, ceramic section,
Ana Lupaş and Mircea Spătaru’s class, 1971-1975

AFILIATIONS

· member of the Romanian Visual Artists’ Union U.A.P. since 1980
· president of the Mures regional division of Romanian VAU
· coordinator of “CERART” group


PAST WORK RECORDS

1975-1980 I worked as a ceramic designer in a porcelain tableware factory, ARPO located in Curtea de Argeş, central Romania
1980 to 2000 as an industrial product designer at a local electric appliances factory – Electromureș.
Since 2000  freelance artists

AWARDS

Consul onorific  " PRO CULTURA" (Honorary consul of Pro Cultura)

( Press: Cine sunt consulii onorifici “Pro Cultura”?)

SOLO EXIBITIONS

1978 “METOPA” gallery, Pitesti city
2009 “BERNADY GYŐRGY” gallery, Targu-Mures city
2015 K'ARTE gallery, Targu Mures city
2016 ARCADE gallery , Bistrita city
2016 THE TOWER gallery, Sighisoara city
2016 Textile arts gallery, Budapest city, Hungary
2017 Art gallery in Stokholm city, Sweden
2018 GALATEEA Contemporary Art gallery, Bucharest, Romania

GROUP EXHIBITIONS

1974 “PROTOTYPE”, Cluj-Napoca city, Romania
1976 The TRIENNALE OF DECORATIVE ARTS, Bucharest, Romania
1978 and1980 “METOPA” gallery Pitesti city
1980 The QUADRIENALE OF DECORATIVE ARTS, Bucharest, Romania
1982 The TRIENNALE OF DESIGN, Bucharest, Romania
1982 “OGLINDA”/ MIRROR, Oradea city, Romania
1983 FAENZA, Italy
1984 VALAURIS, France
1984 VALAURIS, France
2007 Drawing exhibition in Budapest, Hungary
ILMENAU, Germany
“CERART 2007", Tg. Mureş city Romania
2008 Budapest, Paris, Viena
2009 and 2010 Cotroceni Palace/Bucharest
2010 Mini CERART, Kromart gallery Tg. Mureş
2011 Korunk Gallery- Cluj
2012 CERART at GALATEEA Gallery Bucharest
2012 Biennale Grottaglie, Italy
2013 “Time-Dependence” MAMŰ Tg.Mureş, Sf.Gheorghe, Veszprém Hungary
The “Shadows of White” exhibition, GALATEEA Gallery Bucharest
The Decorative Arts Saloon Deva
The Romanian ceramists’ exhibition of Cluj-Napoca
“Galateea today”, Mogoșoaia Palace, Bucharest
2014 “Sound of Ceramics” exhibition, GALATEEA Gallery Bucharest and Germany
2014 “Incandescent Metaphors”, Cluj-Napoca
”The sign of white” Satu Mare
The Winter Saloon Tg. Mureş and Bistrița cities
”TWO, DOI, KETTŐ” MAMŰ Gallery, Budapest, Hungary
2016 MAMŰ Gallery
GALATEEA Gallery, Bucharest ”Images on pottery”
The TOWER Gallery, Sighișoara
Art Bienale of Arad city
Barabás Miklos Céh Foundation,s exhibition, Cluj-Napoca city
2017 ”FORMA” gallery, Deva city
GALATEEA Gallery Bucharest ” ANATOMY OF MATTER-TIME, MEMORY”
BLT Budapest, Hungary
WORKSHOPS / SYMPOSIA
1976 Curtea de Argeş Sympozium
1983 “ROŞU” Danube Delta Sympozium
1984 TOSCANI Symposium
1985 SIBIU Symposium
2006 “BOLYAI” Symposium, Tg. Mureş
2007 “BOLYAI” Symposium, Tg. Mureş
2014 KECSKEMÉT NKA, Hungary
2012 Budapest MŰPA, Hungary
2012 Tg.Mureş workshop
2012 “RAKU” Deda Bistra workshop
2014 Hărman mozaic symposium
2014 Marktrodach international symposium “ Ianza Art” Germany
2015 Brezoi symposium
2015 Hărman 3D mozaic sympozium
2016 Hărman 3D mozaic sympozium
2016 “BOLYAI” Symposium Tg. Mureş

Log in

create an account